Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu www.sohomely.pl jest firma:

J.S.B. TECH

Ul. Bałtycka 6c

15-611 Białystok

NIP: 542-24-23-464

Regon: 200145130

Nr wpisu do ewidencji:78191 nadany przez  Urzad Miejski w Białymstoku

tel/ fax: 85 661 62 22

2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie www.sohomely.pl.

3. Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez klienta.

 

II. Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sklepu www.sohomely.pl lub mailowo na adres sklep@sohomely.pl, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

2. Wypełniając formularz zamówienia klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu i nr telefonu. Aby złożyć zamówienie nie ma konieczności rejestrowania się, wystarczy wypełnić odpowiednie pola w formularzu podczas zamawiania.

3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), jednak wtedy kupujący zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany

5. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT - są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.

6. Ze względu na ręczne wykonanie rozmiary produktów podawane są w przybliżeniu. Nie może to stanowić podstawy do reklamacji i zwrotu zakupionego w sklepie towaru. Sklep dopuszcza różnice w rozmiarach rzędu do +/- 2 cm.

7. Do każdego zakupionego w sklepie www.sohomely.pl produktu dołączany jest paragon, a na życzenie klienta faktura VAT.

8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

9. Nie możemy anulować zamówień, które zostały już wysłane na adres zamawiającego.

 

III. Płatności

1. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności:

a) przelewem na konto:

J.S.B. TECH

Ul. Bałtycka 6c

15-611 Białystok

MBank - 29 1140 2004 0000 3102 4685 3152

b) płatność gotówką przy odbiorze – za pobraniem

2. Z chwilą wpłynięcia na konto sklepu www.sohomely.pl płatności, towar zostaje wysłany wraz z paragonem/fakturą.

 

IV. Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep dostarcza za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Wysyłka.

3. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę.

4. W przypadku dostawy międzynarodowej koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.

5. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowe spisanie w obecności dostawcy "Protokołu Reklamacji" w chwili dostawy.

6. Firma J.S.B. TECH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszone po odjeździe kuriera. Ewentualne dochodzenie odszkodowania odbywa się wtedy pomiędzy Kupującym a firmą kurierską i na Kupującym spoczywa obowiązek udowodnienia, że szkoda została zawiniona przez przewoźnika.

 

V. Reklamacje i zwroty

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru ( paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku wady produktu Klient ma prawo odesłać towar do Sklepu, reklamując go wraz z zamieszczonym opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta zawierającej opis niezgodności produktu w ciągu 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru.

4. W sytuacji uznania reklamacji koszty przesyłki nowego towaru pokrywa Sklep.

5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był używany i jest w oryginalnym opakowaniu. Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i otrzymany wraz z nim paragon lub fakturę. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu.

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

VI. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu zrealizowania zamówienia.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych Sklepu.

4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są własnością firmy J.S.B.TECH. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu ( w tym zdjęć oraz opisów towarów).

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Zawartość sklepu internetowego www.sohomely.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Art. 543.

7. Sklep www.sohomely.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.